9/2/09

13º PASO: SUBINDO ARQUIVOS

13ª PRÁCTICA

Cando queremos subir ou directamente crear algún arquivo -word ou similar, power point, folla de cálculo...- podemos acudir a GOOGLE DOCS.

Os pasos que temos que seguir son:

 • Entrar en Mi cuenta en google e clicar en Docs. De non ter habilitada esta opción, habería que facelo:

 • Observamos que se abre unha ventá que amosa as posibilidades e opcións para elexir:

 • Neste caso, queremos subir do noso equipo, un arquivo word. Seguimos o proceso marcado a continuación:

 • Logo, dámoslle a examinar:

 • Doble clic ó arquivo seleccionado:

 • Logo, asinamos nome e subir archivo:

 • Sube o documento:
 • Dámoslle a Compartir e logo, a Publicar en red:
 • Ábrese a ventá seguinte con dúas opcións. Neste caso, eleximos a primeira: Publicar documento.

 • Nos proporciona unha dirección que copiamos para pegar logo. Tamén poderíamos publicar directamente no blog:

 • Volvemos a Google docs e comprobamos que está o documento:

 • Só nos quedaría levar a dirección que copiamos antes á entrada que queremos publicar no blog a través dun enlace.

Por si está algo confuso o tema, aquí queda unha titorial -pillado na rede- sobre o tema. O da conta xa está, por suposto. Pero o resto interesa.

Pois agora, a intentar face-la práctica correspondente. Se hai problemas... avisade.

0 comentarios:

Publicar un comentario