6/1/09

RECURSOS DIDÁCTICOS DO BLOG

  • Valero destaca, no seu artigo "Aproveitamento didáctico dos blogs", a contribución dos blogs á formación persoal: apertura á sociedade do feito educativo, creación dos propios coñecementos, formación persoal continuada, ensino a través de internet, valoración da escritura como medio de comunicación...
  • Distingue como características de calquera tipo de blog: a búsqueda de obxectivos realistas e concretos para as aprendizaxes, a expresión de contidos de carácter persoal que sirvan de contraste de pareceres, a regularidade na actualización que se reflexa na súa continuidade, a indagación en causa-efecto de calquera experiencia, a extracción do útil...
Iste conxunto de propiedades convirten ó blog nun medio óptimo no que pode funcionar o proceso ensino-aprendizaxe e á formación continua da totalidade de usuari@s, sexan estudantes ou non.

Mostra de posibilidades educativas do blog

  • Centrándonos no ámbeto educativo, dacordo co seu gran potencial pola súa adaptación a calquer disciplina e metodoloxía, fixarémonos no EDUBLOG ou weblog que ten como principal obxectivo apoiar o proceso de aprendizaxe-ensino nun contexto educativo.

Características do edublog

0 comentarios:

Publicar un comentario