31/12/08

FERRAMENTAS DE PUBLICACIÓN

Constitúen o, que se da en chamar SOFWARE SOCIAL: un conxunto de aplicacións coas que @s usuari@s se relacionan entre sí permitindo organizar, compartir... coñecementos e valorar contidos.

-Os MEDIOS máis coñecidos e empregados son:

Páxinas web estáticas
Blogs ou bitácoras dinámicas
Foros
Wikis
Mensaxería instantánea
Ferramentas de colaboración, marcadores sociais...

Chámanse xestores de contidos (CMS en inglés) e, de todos eles, os que destacan pola súa rapidez e facilidade son os BLOGS xa que supoñen unha revolución creativa na sociedade: proporcionando un auténtico impulso dende a sociedade, a relación entre iguais, a participación nos coñecementose e, por suposto, unha apertura á comunicación sen fronteiras.

-As FERRAMENTAS dispoñibles son moitas. Nos centraremos nas máis funcionais que teñan que ver co mundo dos blogs: os servicios gratuitos de Google, almacenamento e tratamento de imaxes, almacenamento de son, tratamento de arquivos multimedia...

Imos a unha presentación -de Pedro Cuesta- dos mesmos:

  • Ferramentas da Web 2.0

¿QUE É A WEB 2.0?

  • A Web 2.0

Para ir manexando conceptos, imos comezar por intentar aproximarnos ó que é a WEB 2.0 ou WEB SOCIAL. Trátase dun termo que designa a unha nova xeración de servicios web que teñen como principios fundamentais:

  1. ARQUITECTURA DA PARTICIPACIÓN que facilita a publicación na web a través da construcción de sitios web (imaxes, materiais multimedia...) cunha participación activa de usuari@s que producen unha comunicación en doble dirección.

  2. INTELIXENCIA COLECTIVA: Sumas de coñecementos de cada usuari@ que se comparten convertíndose nunha gran obra colectiva que beneficia a todo o mundo.

  3. GRAN POTENCIAL EDUCATIVO: Metodoloxía comunicativa e constructivista con ferramentas para elabora-los propios coñocementos por parte d@s estudiantes. Aprendizaxe continuado durante toda a vida (ensino a distancia, e-learning...).

A diferencia coa WEB 1.0 radica na xestión da información. Mentras que na WEB 1.0 son @s informadores quenes dispoñen da información para @s usuari@s (ex. Portal educativo), na WEB 2.0 son @s propi@s usuari@s quenes a xeneran (ex. Wikipedia).

  • Web 1.0 versus Web 2.0

Todo isto supón unha auténtica revolución social, unha nova forma de entender internet, unha organización da información contrastada e máis democrática, un acceso ós contidos de maneira activa e participativa... que se aplica a empresas, periodismo, edición, educación...

Animádevos a bucear, para ir familiarizándonos, no mapa conceptual que sigue:

Formato PDF (para imprimir)

30/12/08

TODO É MOI DIFÍCIL ANTES DE SER FÁCIL

Pois volvemos a recoller esta frase de Fuller para animarnos no constante camiño da aprendizaxe. Por suposto, tendo presente, que cada aventura, cada experiencia, cada percorrido... débese medir en termos cualitativos máis que cuantitativos. Non plantexamos metas concretas, só rutas gratificantes... ou iso esperamos.

E nesas estamos... intentando descubrir posibilidades de comunicación, de información, de inquedanza compartida, de acceso a coñecementos... de apertura á comunidade explorando as novas tecnoloxías.

E, coma exemplo ilustrativo da dificultade dos comezos, iste video que pillamos navegando pola páxina de cursos on-line do CEFORE de Santiago:

  • Sobre "novas tecnoloxías"